ARTIKLAR

Fem kommuner i södra Sverige bildade redan 1994 ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgerna i resp kommun. De kommuner som bildade detta nätverk var Halmstad,Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö. Syftet var att genom erfarenhetsutbyte,systematiska jämförelser och gemensamma utvecklingsprojekt pröva olika metoder för...

Karlstad

20.07.2020

2010 kom boken "Att lära av fosterbarn - åtta års arbete med intervjuer med före detta

Socialstyrelsens förstudie om stöd till socialtjänsten i arbetet med familjehemsplaceringar i nätverkshem

Fosterfamiljen

Ni som var på vår konferens i oktober har hört Julia föreläsa om sin film och sett bitar ur den. Nu kommer filmen på SVT. Julia Dinomes film "Fosterfamiljen" visas på SVT torsdag 9 februari kl. 20.00 i SVT2, förpublicering SVT play 5 februari.

Julia har alltid berättat om sin uppväxt som biologiskt barn i en fosterfamilj som en lycklig tid. Men något skaver. I Fosterfamiljen följer vi regissören Julias resa tillbaka i tiden där hon tillsammans med föräldrarna Ewa och Lennart och fosterbarnet Patrik berättar om omskakande händelser som förändrade deras liv för över trettio år sedan. Barnen står i centrum i denna starka, berörande och varma dokumentär om ett system där man får älska, men inte för mycket.