ARTIKLAR

Socialstyrelsens förstudie om stöd till socialtjänsten i arbetet med familjehemsplaceringar i nätverkshem

Fem kommuner i södra Sverige bildade redan 1994 ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgerna i resp kommun. De kommuner som bildade detta nätverk var Halmstad,Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö. Syftet var att genom erfarenhetsutbyte,systematiska jämförelser och gemensamma utvecklingsprojekt pröva olika metoder för...

Karlstad

20.07.2020

2010 kom boken "Att lära av fosterbarn - åtta års arbete med intervjuer med före detta