FSF-Priset

Nominera mera !
Varje år delar vi ut FSF-priset i anslutning till vår årliga konferens.
Priset består av ett diplom och en minnesgåva.
Priset ska lyfta fram personer som utfört betydande insatser inom familjehemsvården, och på detta
sätt främjat barns möjligheter till en bra uppväxt.

Mejla oss på info@fsf.nu och berätta vem Du tycker är värd priset!

Pristagare genom åren

2007 Margareta Erman
2008 Yvonne Strömqvist
2009 Kerstin Badreddine
2010 Monica Westberg
2011 Ingrid Höijer
2012 Eva Körner
2013 Lisbeth Pipping
2014 Hans Bäckström
2015 Ann Dahl
2016 Gunvor Andersson
2017 Eva Kollberg
2018 ingen pristagare
2019 Bo Vinnerljung
 2020 Pia Holmgren
 2021 Viktoria Skoog