FSF-Priset

Nominera mera !
Varje år delar vi ut FSF-priset i anslutning till vår årliga konferens.
Priset består av ett diplom och en minnesgåva.
Priset ska lyfta fram personer som utfört betydande insatser inom familjehemsvården, och på detta
sätt främjat barns möjligheter till en bra uppväxt.

Mejla oss på info@fsf.nu och berätta vem Du tycker är värd priset!

FSF:s hederspris 2021

Vi är glada att kunna tillkännage att FSF:s hederspris för år 2021 tilldelas Viktoria Skoog

Prismotiveringen lyder:

"Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården tilldelar socionomen och fil dr Viktoria Skoog föreningens hederspris för år 2021 avseende hennes viktiga forskningsarbete som berör barn och unga i familjehem. Avhandlingen om barn som flyttas i offentlig regi visar på stor förmåga att sätta sig in i det enskilda barnets situation samtidigt som hon har ett samhälleligt perspektiv. Hon har på ett engagerat sätt föreläst om denna forskning på många håll i landet. Utöver detta har Viktoria arbetat fram den utredning som ligger till grund för Gemensam Familjehemsvård för kommunerna i Västernorrland. På senare tid har hon också gjort en forskningsstudie om jourhemsplaceringar. Viktoria Skoog är en värdig representant för den forskning som idag bedrivs inom familjehemsvården i Sverige."

Förutom att Viktoria brinner för familjehemsvården i sitt yrke som forskare har hon även  tagit emot extra barn i sin familj och beskriver att familjehemsvård är en stor del av hennes liv.

Priset består av ett diplom och en minnesgåva.

Viktoria kommer framöver både att skriva om sin forskning i FSF-journalen och kommer även att delta i kommande konferens med en föreläsning.

Tack till alla er som har skickat förslag på pristagare!

Pristagare genom åren

2007 Margareta Erman
2008 Yvonne Strömqvist
2009 Kerstin Badreddine
2010 Monica Westberg
2011 Ingrid Höijer
2012 Eva Körner
2013 Lisbeth Pipping
2014 Hans Bäckström
2015 Ann Dahl
2016 Gunvor Andersson
2017 Eva Kollberg
2018 ingen pristagare
2019 Bo Vinnerljung
 2020 Pia Holmgren
 2021 Viktoria Skoog
2022 Eva Lindström