FSF-Priset

Nominera mera !
FsF delar varje år ut FSF-priset i anslutning till konferensen..
Priset består av ett diplom och en minnesgåva.
Priset ska lyfta fram personer som utfört betydande insatser inom familjehemsvården, och på detta
sätt främjat barns möjligheter till en bra uppväxt.

Våra tidigare pristagare:

2007 Margareta Erman 

2008 Yvonne Strömqvist 

2009 Kerstin Badreddine

2010 Monica Westberg 

2011 Ingrid Höijer 

2012 Eva Körner

2013 Lisbeth Pipping

2014 Hans Bäckström

2015 Ann Dahl

2016 Gunvor Andersson

2017 Eva Kollberg

2018 ingen pristagare

2019 Bo Vinnerljung

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvårdens pris för 2019 tilldelas Bo Vinnerljung som i hela sitt yrkesverksamma liv har arbetat med utsatta människor, främst barn och unga, till en början som socialarbetare men snart med inriktning på forskning kring barn och ungdomar inom och utanför samhällsvården. I sin forskning har han kunnat se att de...