FSF-Priset

Nominera mera !
Varje år delar vi ut FSF-priset i anslutning till vår årliga konferens.
Priset består av ett diplom och en minnesgåva.
Priset ska lyfta fram personer som utfört betydande insatser inom familjehemsvården, och på detta
sätt främjat barns möjligheter till en bra uppväxt.

Mejla oss på info@fsf.nu och berätta vem Du tycker är värd priset!

Här under presenterar vi de senaste pristagarna.
Några som fått priset tidigare kan du läsa om här.

FSF-pristagare 2023 och 2024

Vi är glada att kunna tillkännage att FSF:s hederspris för år 2023 tilldelas Annica Tempte och för år 2024 Tommy Grundström!
Annica Tempte kommer att föreläsa på vår kommande konferens, med temat "Vårdnadsöverflyttningar ur olika perspektiv", i Södertälje den 18 mars. Även Tommy Grundström kommer till konferensen och kommer i samband med prisceremonin att helt kort berätta om den verksamhet han leder i Helsingborg. Anmälningstiden till konferensen har egentligen gått ut men vi har möjlighet att ta in några fler så scrolla ner på sidan och anmäl dig så får du möjlighet att lyssna på- och träffa våra pristagare.

Pristagare genom åren

2007 Margareta Erman
2008 Yvonne Strömqvist
2009 Kerstin Badreddine
2010 Monica Westberg
2011 Ingrid Höijer
2012 Eva Körner
2013 Lisbeth Pipping
2014 Hans Bäckström
2015 Ann Dahl
2016 Gunvor Andersson
2017 Eva Kollberg
2018 ingen pristagare
2019 Bo Vinnerljung
 2020 Pia Holmgren
 2021 Viktoria Skoog
2022 Eva Lindström
2023 Annica Lindh 
2024 Tommy Grundström