Presentation av tidigare pristagare

FSF-pristagare 2022

Vid vår konferens 27 mars 2023 så delades FSF-priset ut till Eva Lindström, Stockholm stad. Motiveringen löd:

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården tilldelar socionomen Eva Lindström föreningens hederspris för år 2022. Eva prisas för sitt arbete för familjehemsplacerade barn i allmänhet och särskilt för sitt arbete med att implementera arbetsmodellen Skolfam i Stockholms stad för att stärka skolresultaten för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. Det leder i sin tur till ökade risker för olika former av utanförskap som vuxen. Med goda skolresultat kan riskerna halveras. Målet är att barnen ska få stöd till goda skolresultat och avsluta grundskolan med behörighet till gymnasieskolan.

Eva tog sin socionomexamen 1981. Genom åren har hon arbetat med att bygga upp olika verksamheter i Stockholms stad där hon varit verksam sedan 1975. Hon startade den första ungdomsmottagningen i staden i kommunal regi på 90-talet liksom stadens verksamhet för adopterade under senare delen av 10-talet. Hon har däremellan arbetat med placerade barn och unga i olika placeringsformer sedan 1997. Sina erfarenheter av att utveckla och implementera olika verksamheter och av sitt arbete med placerade barn och unga har hon nu slutligen kombinerat genom att starta och införa Skolfam som arbetsmodell för stadens familjehemsvård när det gäller skolbarn i åldern 6 – 12 år. 

Eva fick sedvanliga blommor samt diplom och valde att skänka sin prissumma till KNAS hemma.

FSF:s hederspris 2021

Vi är glada att kunna tillkännage att FSF:s hederspris för år 2021 tilldelas Viktoria Skoog

Prismotiveringen lyder:

"Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården tilldelar socionomen och fil dr Viktoria Skoog föreningens hederspris för år 2021 avseende hennes viktiga forskningsarbete som berör barn och unga i familjehem. Avhandlingen om barn som flyttas i offentlig regi visar på stor förmåga att sätta sig in i det enskilda barnets situation samtidigt som hon har ett samhälleligt perspektiv. Hon har på ett engagerat sätt föreläst om denna forskning på många håll i landet. Utöver detta har Viktoria arbetat fram den utredning som ligger till grund för Gemensam Familjehemsvård för kommunerna i Västernorrland. På senare tid har hon också gjort en forskningsstudie om jourhemsplaceringar. Viktoria Skoog är en värdig representant för den forskning som idag bedrivs inom familjehemsvården i Sverige."

Förutom att Viktoria brinner för familjehemsvården i sitt yrke som forskare har hon även tagit emot extra barn i sin familj och beskriver att familjehemsvård är en stor del av hennes liv.

Priset består av ett diplom och en minnesgåva.
Viktoria kommer framöver både att skriva om sin forskning i FSF-journalen och kommer även att delta i kommande konferens med en föreläsning.

Tack till alla er som har skickat förslag på pristagare!