OM OSS

FSF är en ideell förening för socionomer som arbetar inom eller är engagerade på annat sätt inom familjehemsvård.

Vi jobbar för att samla, uppmärksamma och berätta om:

-Vad som händer inom forskningen.

-Vilka förändringar som är på gång,

-Vilka förändringar verksamheten efterfrågar.

-Vi är remissinstans för t ex Socialstyrelsen och vårdanalys.

-Vi är partipolitiskt obundna och vi bryr oss inte om ifall jobbet utförs kommunalt, landstingskommunalt, privat eller övrigt.

Vi jobbar för att familjehemsvården skall skötas professionellt och vara under ständig förbättring.


Frågor som FSF arbetar med

Ett litet av axplock av frågor som FSF arbetar med:

Vi sprider information om nyheter, debatt och forskning till föreningens medlemmar.

Vi anordnar varje år egna konferenser och utger vår egen tidning FSF-Journalenför att sprida erfarenheter inom vårt yrkesområde.

Vi deltar i det nordiska samarbetet kring familjehemsfrågor via Nordic Foster Care Association- NOFCA.

Vi vill verka för en förbättrad familjehemsvård genom kontakter med bla departement, Sveriges Kommuner och Landsting, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen.

Arbetar med Metodutveckling av familjehemsvården: utveckla rekrytering och utredningsarbetet av familjehem och bättre bedöma familjernas resurser. Förbättra utredningar av de barn och ungdomar som är i behov av familjehem så att matchning barn-familjehem blir bra.

Tycker du att det skulle vara intressant att arbeta med dessa eller andra frågor? Då är du välkommen att höra av dig till styrelsen eller maila FSF Styrelsen: medlem@fsf.nu


FSF Styrelse 2021

Ordförande Lotta Haak
Sekreterare Christina Klaesson
Kassör Anne-Sofie Östling

Ledamöter:
Agneta Nylöf
Annika Qvarfordt
Anette Wärnsberg
Karin Thyselius

Årsmöte 2021

Den 16 mars hade vi vårt årsmöte. Vid mötet valdes Lotta Haak, Stockholm, till ny ordförande. Som ny ledamot valdes Karin Thyselius, Karlstad, som kommer istället för avgående Ann Olaison, Göteborg. Tusen tack Ann, för många år i FSF:s tjänst !

Avgående ordförande tackar ödmjukast för förtroendet under åren, och kommer att finnas kvar i styrelsen och bl. a hålla i kontakter via hemsida och sociala medier.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa här nedanför. Nu sparkar vi igång ett nytt år med familjehemsvården, för barnen.

Verksamhetsberättelse 2020 

Som alla andra har vi förstås haft ett ovanligt år 2020. Som förening saknar vi förstås allra mest vår årliga konferens, som efter att ha flyttats fram ett par gånger, inte kunde genomföras under 2020. Vi har å andra sidan haft tid att fila på innehållet, till den grad att vi nu, mer än vanligt, ser fram emot att få genomföra dagen så snart möjlighet ges. Som styrelse har vi också utvecklat vårt sätt att arbeta. Vi har saknat möten IRL, men vi har också avsevärt förbättrat våra digitala kunskaper och hittat nya lösningar. En del av detta kommer säkert att resultera i att styrelsen även i framtiden jobbar mera digitalt. Det gör det också lättare för kollegor i vårt avlånga land att kunna vara med i styrelsearbetet utan att resa så ofta. Tidigare har vi ju träffats 4-5 ggr /år, det kommer sannolikt att minska, och ändå öka antalet möten. Under 2020 har vi också för första gången på flera år, haft möjlighet att komma ut med två nummer av FSF-journalen. Den utvecklas, och innehåller mycket intressant läsning. Vi försöker hitta alla nya idéer, forskningsresultat och arbetssätt, som annars inte finns samlat någon annanstans. Vi har under 2020 också hunnit få upp vår nya hemsida. Den har tillsammans med vår Facebook sida, gjort att vi idag har en ökande dialog med medlemmarna. Vi har också återetablerat vår kontakt med Allmänna Barnhuset, och annonserar om deras aktiviteter både på hemsida, Facebook och i FSF-Journalen. Under 2020 kunde vi ändå träffas den 17 januari för styrelsemöte. 16 mars träffades vi för årsmöte, konstituerande möte och styrelsemöte. 28 augusti kunde också några i styrelsen träffas. Telefon och Skype möten har genomförts:
8 jan, 4 febr., 22 april, 14 maj, 11 juni, 20 aug, 2 okt, 12 nov, 14 dec.
Då en stor del av våra inkomster kommer i samband med vår konferensdag, har vi 2020
tvingats hitta andra lösningar för att ha möjlighet att ge ut vår tidning.
Till vår stora glädje beviljades vi 18 500 kr från CSA, vilket har betytt mycket för att genomföra tryck och utskick. I april beviljades vi 47 700 kr från Hemsystrarnas fond, för att genomföra konferensdagen i september. Eftersom konferensen inte kunde genomföras, har vi nu fått ok från fonden att använda pengarna under 2021.
Tack alla för i år, och önskan om ett bra 2021.
0rdförande
Annika Qvarfordt