OM OSS

FSF är en ideell förening för socionomer som arbetar inom eller är engagerade på annat sätt inom familjehemsvård.

Vi jobbar för att samla, uppmärksamma och berätta om:

-Vad som händer inom forskningen.

-Vilka förändringar som är på gång,

-Vilka förändringar verksamheten efterfrågar.

-Vi är remissinstans för t ex Socialstyrelsen och vårdanalys.

-Vi är partipolitiskt obundna och vi bryr oss inte om ifall jobbet utförs kommunalt, landstingskommunalt, privat eller övrigt.

Vi jobbar för att familjehemsvården skall skötas professionellt och vara under ständig förbättring.


Frågor som FSF arbetar med

Ett litet av axplock av frågor som FSF arbetar med:

Vi sprider information om nyheter, debatt och forskning till föreningens medlemmar.

Vi anordnar varje år egna konferenser och utger vår egen tidning FSF-Journalenför att sprida erfarenheter inom vårt yrkesområde.

Vi deltar i det nordiska samarbetet kring familjehemsfrågor via Nordic Foster Care Association- NOFCA.

Vi vill verka för en förbättrad familjehemsvård genom kontakter med bla departement, Sveriges Kommuner och Landsting, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen.

Tycker du att det skulle vara intressant att arbeta med dessa eller andra frågor? Då är du välkommen att höra av dig till styrelsen eller maila FSF Styrelsen: medlem@fsf.nu


FSF Styrelse 2023

Ordförande: Lotta Haak
Sekreterare: Christina Klaesson
Kassör: Anne-Sofie Östling

Ledamöter:
Anette Wärnsberg
Karin Thyselius
Annika Ehrngren
Pia Holmgren
Ylva Blid