Tidigare konferenser


Här kan ni läsa om våra senaste konferenser

FSF-konferens 2023

Vårens konferens inleddes med att Eva Lindström, Stockholms stad tog emot FSF-priset för sitt arbete med att implementera SkolFam i samtliga stadens stadsdelar. Eva fick sedvanliga blommor, diplom och hade valt att skänka prissumman till KNAS hemma.

Därefter föreläste Emma Fager, Socionom, handledare och psykoterapeut och Lotta Forsberg, Leg psykolog på temat "Umgänge – ur anknytnings- och traumaperspektiv". Föreläsningen gav ett anknytnings- och traumaperspektiv på den komplexa frågan kring umgänge  och berörde också de dilemman som kan uppstå då olika behov, perspektiv och lagstiftning ska vägas in i bedömningen kring umgängesplanering.

Nästa punkt i programmet var Tobias Wahlmér och Elinor Fransson som berättade om sina erfarenheter av umgänge. De är uppväxta i samma familjehem men har olika erfarenheter av umgänge. De beskrev på ett engagerade och berörande sätt hur de umgängen de haft med sina nätverk och de umgängen de inte har haft, påverkade de som barn och hur de ser på det nu som unga vuxna.

Efter det fick vi lunch och eftersom det, roligt nog, var så många som deltog i konferensen så fick vi denna gång dela upp oss i två matsalar. Vi serverades en god vegetarisk lasagne med sallad och bröd, jag tror att vi alla blev mätta.

Som sista programpunkt fick vi höra Ann-Sofie Bergman, docent i socialt arbete, Stockholms universitet och Christina Sandahl, kvalitetsutvecklare inom IFO barn och unga, Nacka kommun.
De berättade utifrån rubriken "Umgänge – ur barnens och de professionellas perspektiv" om två studier från FoU Södertörn: intervjuer med familjehemsplacerade barn om deras erfarenheter av umgänge samt utvecklingen av ett bedömningsstöd för socialtjänsten gällande umgänge.

Idel intressanta föreläsningar och utöver det trevligt mingel och utbyte med kollegor från hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ellinor och Tobias som berättade om sina egna erfarenheter av umgänge passade på att boosta oss alla i publiken  när de betonade vilket gott arbete som görs av handläggare i socialtjänsten, de var så nöjda och ville förmedla det -det värmde!

Tack alla som kom till Södertälje stadshus och deltog på konferensen, nu jobbar vi vidare mot nästa konferens, kom gärna med tips på vad ni skulle vilja höra mer om till vår mejl, info@fsf.nu.

Vi ses!

FSF-konferens 2022

Konferensen inleddes med att styrelsen i FSF delade ut FSF-priset till två välförtjänta pristagare.  För år 2020 erhöll Pia Holmgren, Bjuvs kommun priset och för år 2021 var det Viktoria Skoog som är verksam vid Kommunförbundet Västernorrland som fick pris. Båda pristagarna fick diplom med motivation till priset, blommor och gåvobevis från de organisationer som de hade valt som mottagare av prissumman.

Därefter inledde Viktoria Skoog med att föreläsa utifrån sin avhandling om instabil samhällsvård där hon intervjuat placerade barn såväl som familjehems- och biologiska föräldrar. Efter en kort paus gav Helena Ljessnoi och Sanna Elmquist en inspirationsföreläsning om Traumamedveten omsorg (TMO) som gav en bild av hur TMO kan användas i arbetet med familjehem.

Efter en uppskattad vegetarisk buffé så fick vi sedan ta del av Julia Dinomes berättelse. Julia är uppväxt i en familj som under många år verkade som familjehem. Julia, som är dokumentärfilmare har gjort en film där hon ser tillbaka på den tiden och hur det påverkade henne. Vi får också höra Patrik, som var placerad i familjen och Julias föräldrars tankar och funderingar om hur det var under den tiden som familjen var familjehem.

Efter det följde fika då det gavs möjlighet att diskutera med varandra och avslutningsvis samlades vi och lyfte en del av det som diskuterats under fikastunden med panelen som bestod av föreläsarna från dagen.

Utvärderingsenkäterna visar att alla var nöjda med dagen och vi fick också många uppslag till ämnen inför kommande konferensdagar. Vi i FSF är så glada att vi äntligen kunde anordna en konferens igen och att det kom så många med så stort engagemang, det bådar gott för familjehemsvården!