BLI MEDLEM

Skriv din text här BLI MEDLEM OCH KOM MED I FSF

BLI MEDLEM OCH KOM MED I FSF

  • Vad händer inom familjehemsvården?
  • Vill du vara med och påverka?
  • Vill du vara med och diskutera?

Du behöver dina kollegors erfarenheter! Dina kollegor behöver Dina erfarenheter!

Om medlemskapet:

o Medlemsavgiften är 250 kr och gäller per kalenderår, för att vara säker på att inte missa något kan det därför vara bra att betala in den i januari.

o Stöd gärna FSF genom "stödmedlemskap" med 500 kr/år. Föreningens verksamhet är helt beroende av inkomster från medlemsavgifterna. Vi vädjar därför till alla medlemmar att ge ett utökat stöd till föreningen genom att bli "stödmedlem".

o Medlemskap kan enligt stadgarna bara vara personligt. När arbetsgivare eller organisationer betalar medlemskapet måste det registreras på en namngiven person. Ange alltid namn, adress och mailadress för medlemskap. Mailadress är särskilt viktigt eftersom information framöver kommer att sändas med mail.

Årsavgift: 250 kr Stödmedlemsskap 500 kr. Privatgiro: 467 42 64 - 9 Organisationsnummer: 80 24 02 - 9798 Kontakta Anne-Sofie Östling vid frågor rörande medlemsskap. Telefon: 076 12 03 313 . Mejl info@fsf.nu...