FSF KONFERENSEN

Under hösten 2021  i Södertälje- datum kommer när pandemin tillåter.

Missa inte årets konferens på temat 

UTREDNING, HANDLEDNING OCH UPPFÖLJNING AV FAMILJEHEM - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Vi följer förstås folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande allmänna sammankomster.

Vi önskar att ni så snart som möjligt anmäler intresse för att delta, då antalet spelar roll för utformningen av konferensen. Du betalar inte redan vid anmälan ! Konferensen kan om läget kräver att bli helt eller delvis digital. Vi återkommer förstås om det i oktober.


 9.30 - 16.00 Konferensen inleds med fika och registrering klockan 9.

Plats: Stadshuset i Södertälje, Nyköpingsvägen 26

Program

9.30 FSF hälsar välkommen

9.40-12.30 Socialstyrelsen-SoS föreskrift, socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem

workshop

12.30-13.30 Lunch och utdelning av FSF priset

13.30-14.15 Humana föreläser om Tankarna bakom en utrednings-handlednings och uppföljningsmodell.

14.15 Fika

14.30 Marianne Forslund-konsult med mångårigt yrkesliv inom familjehemsvården. Erfarenheter av socialtjänstens stöd och handledning till familjehem.

15.15 Paneldebatt och avslutning.

Pris:  950 kr för medlemmar och 1300 kr för icke medlemmar.

I den högre summan ingår medlemsskap för 2021.

Anmälan till info@fsf.nu

Ange namn på alla som anmälan avser, samt önskemål om specialkost. Glöm inte fakturaadress.

pg 4674264-9    org nr 802402-9798

VARMT VÄLKOMNA !