FSF KONFERENS

 Nu har vi siktet inställt på den 4 april 2022

Missa inte årets konferens på temat 

UTREDNING, HANDLEDNING OCH UPPFÖLJNING AV FAMILJEHEM - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER


Tid
Måndag den 4 april 2022
Klockan 9.30 - 16.00
Konferensen inleds med fika och registrering från klockan 9

Plats
Stadshuset i Södertälje, Nyköpingsvägen 26

Program
9.30 FSF hälsar välkommen

9.40-12.30 Socialstyrelsen föreläser:

  • Syfte, utmaningar och möjligheter med familjehemsutredningar
  • Socialstyrelsens  föreskrift, socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende
  • Workshop

12.30-13.30 Lunch och utdelning av FSF-priset

13.30-14.15 Humana föreläser: Tankarna bakom en utrednings-, handlednings- och uppföljningsmodell för familjehem.

14.15 -14.30 Fika

14.30 - 15.15 Företrädare för företaget Samkrafter föreläser tillsammans med Botkyrka kommun om "En varaktig relation" - en metod att utreda familjehem.

15.15 - 16.00 Paneldebatt och avslutning.

Pris och anmälan
950 kr för medlemmar och 1300 kr för icke medlemmar.
I den högre summan ingår medlemskap för 2022.
Anmälan till info@fsf.nu
Ange namn på alla som anmälan avser, samt önskemål om specialkost. Glöm inte fakturaadress.
pg 4674264-9    org. nr 802402-9798

VARMT VÄLKOMNA !