FSF KONFERENS

 Nu har vi siktet inställt på den 4 april 2022.

Missa inte årets konferens på temat 

UTREDNING, HANDLEDNING OCH UPPFÖLJNING AV FAMILJEHEM - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Vi följer förstås folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande allmänna sammankomster.


 9.30 - 16.00 Konferensen inleds med fika och registrering klockan 9.

Plats: Stadshuset i Södertälje, Nyköpingsvägen 26

Program

9.30 FSF hälsar välkommen

9.40-12.30 Socialstyrelsen-SoS föreskrift, socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem

workshop

12.30-13.30 Lunch och utdelning av FSF priset

13.30-14.15 Humana föreläser om Tankarna bakom en utrednings-handlednings och uppföljningsmodell.

14.15 Fika

14.30 

15.15 Paneldebatt och avslutning.

Pris:  950 kr för medlemmar och 1300 kr för icke medlemmar.

I den högre summan ingår medlemsskap för 2021.

Anmälan till info@fsf.nu

Ange namn på alla som anmälan avser, samt önskemål om specialkost. Glöm inte fakturaadress.

pg 4674264-9    org nr 802402-9798

VARMT VÄLKOMNA !