FSF-konferens 2022

Konferensen inleddes med att styrelsen i FSF delade ut FSF-priset till två välförtjänta pristagare.  För år 2020 erhöll Pia Holmgren, Bjuvs kommun priset och för år 2021 var det Viktoria Skoog som är verksam vid Kommunförbundet Västernorrland som fick pris. Båda pristagarna fick diplom med motivation till priset, blommor och gåvobevis från de organisationer som de hade valt som mottagare av prissumman.

Därefter inledde Viktoria Skoog med att föreläsa utifrån sin avhandling om instabil samhällsvård där hon intervjuat placerade barn såväl som familjehems- och biologiska föräldrar. Efter en kort paus gav Helena Ljessnoi och Sanna Elmquist en inspirationsföreläsning om Traumamedveten omsorg (TMO) som gav en bild av hur TMO kan användas i arbetet med familjehem.

Efter en uppskattad vegetarisk buffé så fick vi sedan ta del av Julia Dinomes berättelse. Julia är uppväxt i en familj som under många år verkade som familjehem. Julia, som är dokumentärfilmare har gjort en film där hon ser tillbaka på den tiden och hur det påverkade henne. Vi får också höra Patrik, som var placerad i familjen och Julias föräldrars tankar och funderingar om hur det var under den tiden som familjen var familjehem.

Efter det följde fika då det gavs möjlighet att diskutera med varandra och avslutningsvis samlades vi och lyfte en del av det som diskuterats under fikastunden med panelen som bestod av föreläsarna från dagen.

Utvärderingsenkäterna visar att alla var nöjda med dagen och vi fick också många uppslag till ämnen inför kommande konferensdagar. Vi i FSF är så glada att vi äntligen kunde anordna en konferens igen och att det kom så många med så stort engagemang, det bådar gott för familjehemsvården!