Tidigare publicerat

Här lägger vi notiser och annat som inte längre är så aktuellt man ändå kan vara intressant att titta tillbaka på.

Styrelsemöte i försommartid!

Det var en fantastisk försommardag när styrelsen för kommande år - 2023 - samlades i Jourhem syds fina lokaler i Huddinge i fredags. De allra flesta möten vi har sker digitalt eftersom vi är spridda i landet men nu kändes det viktigt att ses eftersom vi har tre nya ledamöter i styrelsen (och fem som sitter kvar). Vi fick tillfälle att lära känna varandra och gick igenom en diger dagordning. Bland annat diskuterade vi kommande tidningar och den konferens som vi planerar till våren 2024, så håll öron och ögon öppna så får ni snart veta mer om det. Det blev en bra dag med en engagerad styrelse och vi ser fram emot ett år då vi både jobbar vidare med det vi har gjort tidigare men även går vidare med nya idéer.