Tidigare publicerat

Här lägger vi notiser och annat som inte längre är så aktuellt man ändå kan vara intressant att titta tillbaka på.

Årsmöte 2023

Den 27 mars, i samband med årets konferens så höll FSF sitt årsmöte i Södertälje stadshus. Där beskrevs bland annat året som gått, som startade lite trögt med dålig ekonomi efter pandemiåren men med hjälp av bidrag från CSA och hemsystrarnas fond i Uppdsala så kunde vi ändå ge ut tidningen och genomföra en konferens i oktober. Konferensen var välbesökt och bättrade förstås på föreningens ekonomi på ett välbehövligt sätt och vi fick också tillfälle att dela ut FSF-priset för både år 2020 och 2021.  Energin i styrelsen har varit god, vi har haft 15 möten under året varav 2 fysiska och resten digitalt. Vid årsmötet avgick två ledamöter och tre nya valdes in, vill du veta vilka vi är nu så gå in under fliken "Om oss".
Nu ser vi framåt och planerar för både gamla och nya aktiviteter i föreningen!

Tack alla som deltog i årsmötet!


Tack alla som kom till vår konferens!

Ännu en gång blev det en lyckad konferens i Södertälje stadshus, denna gång på temat "Umgänge - hur blir det bäst för barnen?"

Läs mer om konferensen här

Bilden:
FSF:s styrelse tillsammans med Tobias och Ellinor som föreläste om sina egna erfarenhet av umgänge.

Styrelsemöte i försommartid!

Det var en fantastisk försommardag när styrelsen för kommande år - 2023 - samlades i Jourhem syds fina lokaler i Huddinge i fredags. De allra flesta möten vi har sker digitalt eftersom vi är spridda i landet men nu kändes det viktigt att ses eftersom vi har tre nya ledamöter i styrelsen (och fem som sitter kvar). Vi fick tillfälle att lära känna varandra och gick igenom en diger dagordning. Bland annat diskuterade vi kommande tidningar och den konferens som vi planerar till våren 2024, så håll öron och ögon öppna så får ni snart veta mer om det. Det blev en bra dag med en engagerad styrelse och vi ser fram emot ett år då vi både jobbar vidare med det vi har gjort tidigare men även går vidare med nya idéer.