NOFCA

Nofca möte i Helsingfors 2021

Som så många andra samarbeten fick årsmötet bli digitalt i år. Efter Sveriges två år som ordförande, gick ordförandeklubban över till Finland för nästkommande tvåårsperiod.
Det blev ett tillfälle att prata om hur vi kan öka vårt samarbete digitalt, och kan nå ut till flera.
Att träffas en gång per år har ju sina begränsningar, nu planeras för ett tätare informationsutbyte.
Som sveriges kontaktperson kommer jag oftare att dela info på FSF facebook, som kommer från övriga norden. 2022 kommer Nofca att mötas på Åland, om coronan tillåter.


Info från kollegorna i Norge sept. 2020

Litt info fra Norge:

I Norge er det mye som skjer innen feltet. Både ny barnevernslov, barnevernsreform som implementeres (delegert ansvar ut til landets kommuner, inkl økonomi), EMD dommer, og mye fokus på samvær/samarbeid

Vi starter opp en gruppe med adopterende fosterforeldre innunder vår paraply, de faller ofte mellom 2 stoler ellers i samfunnet. Vi har endret våre vedtekter sist landsmøte og er nå «tatt inn i varmen» av staten som en brukerorganisasjon og sitter i et statlig brukerråd innen barnevern.

Ellers jobber vi mye med både fagarbeid og påvirkningsarbeid, og organisasjonsutvikling med stor vekt på den verdien som våre 200 tillitsvalgte og ildsjeler har i organisasjonen; nye prosjekter for kurs innen likepersonsarbeid og brukermedvirkning. Via det store prosjektet Brobyggingsprogrammet har vi lansert en samarbeidsguide og en samværsguide, det kommer også nettkurs for fosterforeldre, foreldre og barnevernstjenester ut før jul er planen.

Vi har utviklet, og utvikler stadig, vårt hjelpetilbud til våre medlemmer; spørsmål og svar, sjekkliste før avtaleinngåelse, nasjonale likepersoner, rådgivningstjeneste, og samarbeidende advokater som medlemsfordel. . Vi er i gang med foreningens første vervekampanje i historien, vi trenger flere medlemmer og støttemedlemmer! Kanskje dere i NOFCA kan bli støttemedlemmer? Si ifra så hjelper jeg gjerne til med det!

Ute i fylkene er det naturligvis begrenset aktivitet pga Covid-19, men flere har klart å få istand aktiviteter for familiene/medlemmene i samsvar med kravene til smittevern. Disse aktivitetene er viktige for våre medlemmer. Vi har også et digitalt styrekurs til våre fylkesstyrer som tilbys nå når vi ikke arrangerer organisasjonskurs nasjonalt pga smitterisiko.

Vi har fått på plass et engasjert og aktivt ungdomsutvalg med både barn plassert i fosterhjem og deres fostersøsken. Våre vedtekter sier at hjemmeboende barn fra 16-25 år har samme rettigheter i foreningen som foreldrene - vi har familiemedlemskap.

Vårt prosjekt pedagogikk for fosterforeldre ble lansert i våres og får gode tilbakemeldinger. Det skjer som sagt mye på feltet og med få ressurser har vi gjort en del endringer i arbeidsmåter administrativt, både pga corona men også fordi vi søker smartere måter å jobbe på. Gode rolleavklaringer mellom sekretariat og styre, som forhåpentligvis gjør at det blir enklere, meningsfullt og morsommere å være tillitsvalgt - og mer effektivt og bedre verdiskapning for organisasjonen. Vi flytter ut av våre kontorer til jul og starter opp med mer hjemmekontor og co-working miljø i Oslo sentrum.

Med vennlig hilsen/regards from

Tone Granaas

Generalsekretær

Norsk Fosterhjemsforening

Mobil: +47 45664746

Skype:tonegranaas