Inbjudan till konferens 2023


Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården inbjuder till konferens:

Umgänge - hur blir det bäst för barnen?

Tid
27 mars 2023Klockan 09.30 - 16.00 (Konferensen inleds med fika och registrering från klockan 9.00)

Plats
Stadshuset i Södertälje, Nyköpingsvägen 26

Program
09.30 - 10.00 FSF hälsar välkommen och delar ut FSF-priset 2022

10.00 - 11.30 Umgänge - ur anknytnings- och traumaperspektiv
Föreläsningen ger ett anknytnings- och traumaperspektiv på den komplexa frågan kring umgänge och kommer också att beröra de dilemman som kan uppstå då olika behov, perspektiv och lagstiftning ska vägas in i bedömningen kring umgängesplanering.

Emma Fager, Socionom, handledare och psykoterapeut, ha
Lotta Forsberg, Leg psykolog

11.30 - 12.30 Umgänge - två exempel
Tobias och Elinor berättar: uppväxta i samma familjehem men med olika erfarenheter av umgänge.

Tobias Wahlmér
Ellinor Fransson

12.30 - 13.30: Lunch

13.30 - 14.30: Umgänge - ur barnens och de professionellas perspektiv
Presentation av två studier från FoU Södertörn: intervjuer med familjehemsplacerade barn om deras erfarenheter av umgänge samt utvecklingen av ett bedömningsstöd för socialtjänsten gällande umgänge

Ann-Sofie Bergman, docent i socialt arbete, Stockholms universitet
Christina Sandahl, kvalitetsutvecklare inom IFO barn och unga, Nacka kommun

14.30 - 15:00 Fika

15.00 - 15.45: Forts. Umgänge - ur barnens och de professionellas perspektiv

15.45 -16.00 Avslut

Pris
1000 kr för medlemmar och 1 400 kr för icke medlemmar (i den högre summan ingår medlemsavgift)Anmälan senast 2023-02-28 till info@fsf.nuAnge namn på alla som anmälan avser samt önskemål om specialkost.Glöm inte att ange fakturaadress.
Postgiro: 467 42 64 - 9 Org. nummer 802402 - 9798 


 Varmt välkomna!