Välkommen till Föreningen Socionomer i Familjehemsvården - FSF

Vi är en ideell förening för socionomer eller motsvarande som arbetar inom familjehemsvården.

Kriterierna för medlemskapet är att du är eller har varit verksam inom området familjehemsvård, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlemskapet ger dig rabatt på våra konferenser och du får vår tidning Familjehemsjournalen hem i brevlådan. 

Bli medlem


Styrelsemöte

18/9 har FSF:s styrelse träffats i Huddinge och bland annat planerat nästa konferens som går av stapeln 18 mars 2024 i Södertälje. Temat kommer vara "vårdnadsöverflyttning".  Vi återkommer med mer information om den. 

Vi fick också titta på nya kassar och broschyrer som vi kommer dela ut i Göteborg på Skolfam- & familjehemskonferensen. Vi hoppas att vi möts där!


Skolfam- & familjehemskonferensen

Vill ni träffa oss så kommer vi finnas vid FSFs monter 12-13 oktober i Göteborg!

Styrelsemöte i försommartid!

Det var en fantastisk försommardag när styrelsen för kommande år samlades i Jourhem syds fina lokaler i Huddinge i fredags. De allra flesta möten vi har sker digitalt eftersom vi är spridda i landet men nu kändes det viktigt att ses eftersom vi har tre nya ledamöter i styrelsen (och fem som sitter kvar). Vi fick tillfälle att lära känna varandra och gick igenom en diger dagordning. Bland annat diskuterade vi kommande tidningar och den konferens som vi planerar till våren 2024, så håll öron och ögon öppna så får ni snart veta mer om det. Det blev en bra dag med en engagerad styrelse och vi ser fram emot ett år då vi både jobbar vidare med det vi har gjort tidigare men även går vidare med nya idéer.


Tack alla som kom till vår konferens!

Ännu en gång blev det en lyckad konferens i Södertälje stadshus, denna gång på temat "Umgänge - hur blir det bäst för barnen?"

Läs mer om konferensen här

Bilden:
FSF:s styrelse tillsammans med Tobias och Ellinor som föreläste om sina egna erfarenhet av umgänge.

Syskonstödet

Syskonstödet är utvecklat av Räddningsmissionen med stöd av Allmänna arvsfonden. Material finns för barnen själva såväl som föräldrar och socialtjänsten. 

På hemsidan står följande beskrivning:
"Syskonstödet finns för dig som har eller ska få ett placerat syskon och här kan du lära dig mer om vad det kan innebära för dig när din familj blir familjehem. Du kan få svar på vanliga frågor, få praktiska tips på hur man kan få det att funka och ta del av berättelser från andra som är eller har varit i din situation. Allt för att du och ditt nya syskon ska få det så bra som möjligt tillsammans. Ett syskonstöd helt enkelt!"

Läs mer här:https://syskonstodet.se/

FSF-pristagare 2022

Vid vår konferens 27 mars 2023 så delades FSF-priset ut till Eva Lindström, Stockholm stad. Motiveringen löd:

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården tilldelar socionomen Eva Lindström föreningens hederspris för år 2022. Eva prisas för sitt arbete för familjehemsplacerade barn i allmänhet och särskilt för sitt arbete med att implementera arbetsmodellen Skolfam i Stockholms stad för att stärka skolresultaten för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. Det leder i sin tur till ökade risker för olika former av utanförskap som vuxen. Med goda skolresultat kan riskerna halveras. Målet är att barnen ska få stöd till goda skolresultat och avsluta grundskolan med behörighet till gymnasieskolan.

Eva tog sin socionomexamen 1981. Genom åren har hon arbetat med att bygga upp olika verksamheter i Stockholms stad där hon varit verksam sedan 1975. Hon startade den första ungdomsmottagningen i staden i kommunal regi på 90-talet liksom stadens verksamhet för adopterade under senare delen av 10-talet. Hon har däremellan arbetat med placerade barn och unga i olika placeringsformer sedan 1997. Sina erfarenheter av att utveckla och implementera olika verksamheter och av sitt arbete med placerade barn och unga har hon nu slutligen kombinerat genom att starta och införa Skolfam som arbetsmodell för stadens familjehemsvård när det gäller skolbarn i åldern 6 – 12 år. 

Eva fick sedvanliga blommor samt diplom och valde att skänka sin prissumma till KNAS hemma.

Nu finns ett rykande färskt nummer av FSF-journalen ute och du som är medlem har fått den hem i brevlådan (om du har lämnat din adress till oss).

Har du missat att bli medlem och därmed få hem tidningen - gör såhär:

Sätt in 300 kronor till privatgiro 467 42 64 - 9 eller Swisha samma summa till 1235191879. Ange namn och adress så kommer tidningen till dig och du får också reducerat pris på vår kommande konferens så skynda, skynda att bli medlem! Har du frågor eller funderingar så mejla de till info@fsf.nu

Årsmöte 2023

Den 27 mars, i samband med årets konferens så höll FSF sitt årsmöte i Södertälje stadshus. Där beskrevs bland annat året som gått, som startade lite trögt med dålig ekonomi efter pandemiåren men med hjälp av bidrag från CSA och hemsystrarnas fond i Uppdsala så kunde vi ändå ge ut tidningen och genomföra en konferens i oktober. Konferensen var välbesökt och bättrade förstås på föreningens ekonomi på ett välbehövligt sätt och vi fick också tillfälle att dela ut FSF-priset för både år 2020 och 2021.  Energin i styrelsen har varit god, vi har haft 15 möten under året varav 2 fysiska och resten digitalt. Vid årsmötet avgick två ledamöter och tre nya valdes in, vill du veta vilka vi är nu så gå in under fliken "Om oss".
Nu ser vi framåt och planerar för både gamla och nya aktiviteter i föreningen!

Tack alla som deltog i årsmötet!

Nominera mera!

Varje år delar vi ut FSF-priset i anslutning till den årliga konferensen. Priset består av ett diplom och en minnesgåva. Priset ska lyfta fram personer som utfört betydande insatser inom familjehemsvården, och på detta sätt främjat barns möjligheter till en bra uppväxt.

Vem tycker Du ska få priset för 2023?

Mejla info@fsf.nu med ditt förslag


FSF är en ideell och oberoende organisation som lever på att ni väljer att bli medlemmar. Tycker ni att: 

  • det är viktigt med en oberoende yrkesförening för oss som arbetar- eller har arbetat i familjehemsvården, för information och kunskapsutbyte 
  • det är viktigt med en årlig konferens ordnad av- och för oss i familjehemsvården 
  • det är viktigt med en tidning gjord av- och för oss i familjehemsvården 

Hjälp oss då att säkra vår framtid genom att bli medlem !

(Gå in under fliken "bli medlem" och se hur du kan bli det)