Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården inbjuder till konferens:
Stabilitet i familjehemsplaceringar - utmaningar och möjligheter

Tid: 17 oktober 2022 Klockan 9.30 - 16.00
Konferensen inleds med fika och registrering från klockan 9.00

Plats: Stadshuset i Södertälje, Nyköpingsvägen 26

Program:

9.30 - 9.45 FSF hälsar välkommen

9.45 - 10.00Utdelning av FSF-priset

10.00 - 11.00 Viktoria Skoog föreläser:

  • Stabilitet och sammanbrott i familjehemsvården:
    -vad säger de placerade barnen?
    -vad säger familjehemmen?

Viktoria är fil.dr. i socialt arbete och hennes avhandling handlade om instabilitet i samhällsvården för placerade barn. Viktoria arbetar på kommunförbundet i Västernorrland, är själv familjehem och en mycket uppskattad föreläsare.

11.00 - 11.15 Paus

11.15 - 12.15 Rädda Barnen föreläser:

  • Traumamedveten Omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda viktiga vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

12.15 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.15 Julia Dinome föreläser:

  • Att vara biologiskt barn i familjehem

Regissör Julia Dinome berättar om sin upplevelse av att växa upp som biologiskt barn i familjehem samt visar klipp från sin dokumentärfilm "Fosterfamiljen".

14.15 - 15.00 Fika med diskussion

15.00- 15.45 Hur kan vi arbeta för mer stabila placeringar?

15.45 -16.00 Avslut

Pris: 950 kr för medlem och 1 300 kr för icke medlemmar (i den högre summan ingårmedlemsavgift)
Anmälan: Senast 2022-09-14 till info@fsf.nu
Ange namn på alla som anmälan avser samt önskemål om specialkost.
Glöm inte att ange fakturaadress

Varmt Välkomna!