Vill du träffa oss?

30.08.2023

FSF kommer att ha en monter på Skolfam- och Familjehemskonferensen i Göteborg 12-13 Oktober 2023. Kom gärna och prata med oss om vilka frågor du tycker är viktiga att vi engagerar oss i.