Bo Vinnerljung 2019

17.07.2020

Bo Vinnerljung

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvårdens pris för 2019 tilldelas Bo Vinnerljung som i hela sitt yrkesverksamma liv har arbetat med utsatta människor, främst barn och unga, till en början som socialarbetare men snart med inriktning på forskning kring barn och ungdomar inom och utanför samhällsvården. I sin forskning har han kunnat se att de ungas hälsa och utbildning har varit eftersatt även under tiden som de varit placerade och att det krävs ett samarbete mellan olika instanser i samhället - socialtjänst, skola, vård och inte minst den unges nätverk - för att den unge ska få rätt hjälp. SkolFam är en praktisk följd av denna forskning, där Bo varit mycket delaktig. Han har i mycket stor utsträckning bidragit till en större medvetenhet om placerade barns och ungas många gånger svåra livssituation och om vad som krävs för att bryta de ungas utsatthet, en kunskap som också spridits till andra länder.